YKK 撞钉G

发布日期:2022-02-21 10:49:40     浏览次数:481

YKK 撞钉G

YKK  撞钉G

Burr G

撞钉是作为口袋周围和侧面接缝等处的强度补强。「钉」是在外侧的装饰部分,而「扣」则是置于布的内侧用来固定。所有的YKK钉扣组合皆最大程度得结合了强度及高质量的外观。可适用于个性化的标志设计,采用多种多样的金属并结合相匹配的表面处理以提高它们的外观和性能。用途

  • 牛仔服饰

形状

Burr G

商品详细规格


          功能(形状)          
 RT50(撞钉G)
   尺寸    10L
 (6.4mm) 
OK

12L
 (7.6mm) 
 
OK

13L
 (8.4mm) 
OK

 15L
 (9.5mm) 
OK

18L
 (11.4mm) 
OK
22L
 (14.0mm) 
OK

注意事项/备注

所有应用皆需由YKK技术应用专家确认。装钉品质取决于装钮机.YKK建议使用YKK专用模具和装钮机装钉YKK产品.详细信息请接洽